ROWENTA ROBOT X-PLORER SERIE 50

ROBOT X-PLORER SERIE 50
Garancija metodičkog čišćenja

Rowenta X-plorer Serie 50 robot usisivač pokriva svaki centimetar vašeg doma najnovijom tehnologijom žiroskopa koja omogućava izuzetno preciznu navigaciju. Ovaj automatski usisivač visokih performansi donosi praktičnost moderne tehnologije: 4-u-1 dubinsko čišćenje, napredne infracrvene senzore i izuzetno intuitivni korisnički interfejs, kompatibilan sa glasovnim asistentima.

Referenca : RR7387WH

Rowenta X-PLORER Serie 50 Robot usisivač

Stavljajući vam na dohvat ruke najbolje od najsavremenije tehnologije, Rowenta X-plorer Serie 50 robot usisivač nudi iskustvo automatskog čišćenja koje ne može biti jednostavnije.

Otkrijte ovaj automatski usisivač izuzetnih performansi dizajniran da čišćenje učini jednostavnijim i praktičnijim: 4-u-1 dubinsko čišćenje, veoma precizna navigacija, nepredni infracrveni senzori i veoma intuitivna korisnički orjentisana Rowenta Robots aplikacija kompatibilna sa glasovnim asistentom.

Poseban Total Care model opremljen je Animal turbo četkom koja sakuplja dlake i sve vrste nereda kućnih ljubimaca, filterom izuzetnih performansi koji je idealan za osobe koje pate od alergija i sa 3 specijalne krpe.

Kompatibilan je sa megnetnom trakom koja ograničava kretanje u određenim zonama.

Funkcije – poređenje

Performanse čišćenja
Tehnologija Rotative central brush  
Rezervna četka 2  
Motorizacija Motor bez četke  
Nivoi snage 3  
Your habits Automatic and effortless cleaning  
Navigacija
Usisavanje oko prepreka Infrared sensors  
Usisavanje stepenica Yes: 3 drop sensors  
Type of navigation Methodic (gyroscope)  
Konekcija
Scheduling    
Wifi connectivity (app Rowenta robots and vocal assistants)    
Tip baterije Lithium ion  
Allergy care    
Animal care    
Autonomija
Način ponovnog punjenja Docking station  
Samopunjenje    
Oprema
Sistem kontrole Yes: application  
Dizajn
Vrsta utikača Evropska  

Uputstva i priručnik

Česta pitanja

Aplikacija robot namenjena je isključivo pametnim telefonima.
Pogledajte da li je vaš uređaj kompatibilan: Lista kompatibilnosti
Možete otići na postavke pametnog telefona i provjerite da li je vaš pametni telefon povezan sa kućnom Wi-Fi mrežom. Vaša kućna Wi-Fi mreža mora imati internet vezu.
Neki Xiaomi telefoni mogu imati određenih problema prilikom povezivanja. Može se pojaviti neuobičajeno velik broj iskačućih prozora.
To se događa na telefonima sa sistemom MIUI (kao što su modeli Redmi i Pocophone).

U tom slučaju pokušajte sljedeće:
Postavke > Aplikacije > Upravljaj aplikacijama > Rowenta roboti > Ostale dozvole. Na ovoj stranici prihvatite dozvolu za „Promijeni Wi-Fi vezu“.
Postavke > Wi-Fi > Dodatne postavke > Wi-Fi pomoćnik. Na ovoj stranici deaktivirajte dostupne opcije.
Postoji više mogućih razloga:
• Niste dobro uneli e-mail adresu svog naloga. Molimo potvrdite.
• Niste dobro uneli lozinku svog naloga. Da biste poništili lozinku, zatražite slanje privremene lozinke e-poštom i zatim je promenite u meniju aplikacije.
Pogledajte da li je vaš uređaj kompatibilan: Lista kompatibilnosti
Ne usisavajte mokre površine, bilo koju vrstu tečnosti, tople supstance (žar, cigarete), izuzetno sitne čestice (gips, cement, pepeo, itd.), velike oštre delove (staklo), štetne proizvode (razređivače, abrazivna sredstva, itd.), agresivne proizvode (kiseline, sredstva za čišćenje, itd.), zapaljive i eksplozivne proizvode (na bazi alkohola ili ulja).
Stavite bazu za punjenje pored zida, na ravnu površinu gde je robot jednostavno može naći.
To mesto mora biti oslobođeno svih prepreka (uključujući tepihe). Ostavite najmanje 1,5 m praznog prostora sa leve i sa desne strane i 2 m ispred baze. Ukoliko ste bazu stavili u ugao ili ju je teško pronaći, robot usisivač neće moći da dođe do nje.
Stavite kabl za napajanje baze pored zida.
Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu.
Baza za punjenje treba konstantno da bude uključena u struju (automatska funkcija dopunjavanja neće biti omogućena ako baza nije aktivirana).
Da, robotski usisivač ima senzore pada koji otkrivaju stepeništa i otvore.
Ipak, mogu postojati situacije u kojima senzori nisu sasvim efikasni. Na dejstvo senzora mogu da utiču npr. ivice zakrivljenih stepeništa, tepisi pored stepenica, klizave površine i razne prepreke.
Pre pokretanja robotskog usisivača pobrinite se da u prostoriji ne bude prepreka, kablova za napajanje, odeće i drugih potencijalno opasnih predmeta koji mogu izazvati kvar aparata ili druge nezgode.
Da, robot može da se puni na bazi za punjenje čak i onda kad mu je prekidač napajanja u isključenom položaju.
Robot usisivač ima 3 režima čišćenja:
• „Methodic“ (Metodično) (za čišćenje svih dostupnih područja)
• „Wall follow“ (Prati zid) (za čišćenje duž zidova i u ćoškovima)
• „Spot“ (Na mestu) (za čišćenje određenog područja)
Za odabir režima čišćenja „Methodic“ (Metodično), pritisnite jedanput dugme za uključivanje/isključivanje na robotu.
Za odabir režima čišćenja „Spot“ (Na mestu), pritisnite dvaput dugme za uključivanje/isključivanje na robotu.
Za odabir režima čišćenja „Wall follow“ (Prati zid), pritisnite triput dugme za uključivanje/isključivanje na robotu.
Možete aktivirati različite režimae čišćenja i putem mobilne aplikacije.
Za pauziranje sesije čišćenja pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na robotu.
Za nastavak sesije čišćenja ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Kada lampica dugmeta ON/OFF prestane da treperi, baterija je potpuno napunjena.
Robot usisivač uvijek držite na priključnoj stanici dok ga ne koristite.
Ako ne planirate da koristite robot duže vrijeme, možete ga odložiti van priključne stanice na hladnom i suvom mjestu. Provjerite da li je robot isključen i da li je baterija potpuno napunjena. Punite bateriju svaka tri mjeseca.
Izmjerite udaljenost do tačke na kojoj želite postaviti prepreku i odrežite potrebnu dužinu trake. Ako treba da postavite predmet, možete iseći nekoliko komada trake. Stavite traku na pod.
Ne koristite aparat.Da izbegnete bilo kakvu opasnost ne dodirujte priključke. Isključite bazu za punjenje i zamenite je u ovlašćenom servisu.
Posle svake upotrebe ispraznite posudu za prašinu. Dihtunge posude za prašinu obrišite suvom krpom.
Preporučuje se da centralnu četku čistite najmanje jednom nedeljno.
Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu.
Preporučuje se da filtere čistite najmanje jednom nedeljno.
Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu.
Neophodno je redovno čišćenje levog, desnog i prednjeg točkića radi uklanjanja zapletenih vlasi i končića.
Preporučuje se da jednom nedeljno suvom krpom prebrišete senzore i kontakte za punjenje (robota i baze za punjenje).
Isključite robota pre čišćenja senzora i kontakata za punjenje.
Za čišćenje robotskog usisivača ne koristite nikakve deterdžente.
Za neke delove možete koristiti vodu, a za ostale samo suvu krpu. Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu.
Preporučuje se da filtere za finu prašinu i pena filter menjate svakih 6 meseci.
Bočne četke treba menjati svakih 6 meseci.
Ne koristite aparat. Da izbegnete bilo kakvu opasnost, zamenite punjač u ovlašćenom servisu.
Proverite:
Da li je posuda za prašinu puna.
Kaliko su filteri čisti.
Da li postoji neki predmet ili otpadakkoji može da opstruira otvor za usisivanje ispod robot usisivača.
Postoji više mogućih razloga:
• Ako robot nije započeo kretanje od baze za punjenje, neće se ni vratiti do nje. U tom slučaju robot će se vratiti na početnu tačku.
• Ako je robot usisavao u režimu Spot (Tačka), vratiće se na početnu tačku.
• Ako je robot podizan i spuštan na pod, probaće da se orjentiše u prostoru. Ako ne uspe, vratiće se na početnu tačku.
Možete obaviti sledeće radnje:
• Isključite i ponovo uključite prekidač napajanja.
• Otkačite i ponovo priključite kabl na bazu za punjenje.
• Uverite se da kontakti za punjenje i prozorčići senzora nisu zaprljani, a zatim suvom krpom prebrišite telo uređaja i bazu za punjenje. Ne zaboravite da pre pažljivog sušenja isključite prekidač napajanja i robota.
• Uverite se da u blizini baze za punjenje nema prepreka, kao što su predmeti s odraznim površinama, stolica i dr.

Ako nakon ovih koraka automatsko punjenje i dalje ne radi kako treba, obratite se servisu ovlašćenom za popravku usisivača.
To je normalno. Usisivač može da ostane priključen na bazu za punjenje bez ikakvog rizika.
Oprez: koristite isključivo namenski punjač.
Proverite sledeće:
• Da li je prekidač s donje strane robota dobro podešen na položaj „ON“ (Uključeno).
• Da li je ekran osvetljen. Ako nije, napunite robota pomoću baze za punjenje.
Proverite sledeće:
• Nema ometajućih predmeta ispod točkića.
• Robot nije blokiran usled razlike u visini podova.
• Nije prikazana nijedna poruka greške. (pogledajte odeljak „Otklanjanje problema i kodovi grešaka“ u uputstvu za upotrebu)
Možete obaviti sledeće radnje:
• Pazite da do daljine od 10 cm od stepeništa/otvora ne bude nikakvih prepreka.
• Suvom krpom prebrišite prozorčiće senzora.

Ako nakon ovih koraka problem ne nestane, obratite se servisu ovlašćenom za popravku usisivača.
Uverite se da četka nije blokirana. Očistite četku od upletenih vlasi i končića.
Ako se četka ošteti, zamenite je novom.
Treptanje i zvučni signal ukazuju na grešku.
Za dodatne informacije o opisu i otklanjanju greške pogledajte uputstvo za upotrebu.
Možete obaviti sledeće radnje:
• Uverite se da usisni kanal nije začepljen.
• Uverite se da je posuda za prašinu dobro pričvršćena.
• Ispraznite posudu za prašinu ako je puna.
• Skinite i očistite centralnu četku.
• Uverite se da filter nije zasićen.

Ako nakon ovih koraka problem ne nestane, obratite se servisu ovlašćenom za popravku usisivača.
Sigurnosna funkcija električne četke aktivira se kad robot otkrije rizik.

Moguće su dve situacije:
Električna četka se zaglavila: robot pokušava da je oslobodi i prekida usisavanje i rad električne četke.
Robot će probati da oslobodi četku: ako ne uspe, isključiće se i moraćete je ručno osloboditi.

Ako se električna četka zaglavi u debelom tepihu zbog njegovih dugačkih i/ili debelih vlakana ili predugog usisavanja tepiha, električna četka će prestati da se okreće, pa će robot nastaviti da usisava ne koristeći je.
Problemi u radu robota označavaju se kodovima grešaka.
Za dodatne informacije o opisu i otklanjanju kodova grešaka pogledajte uputstvo za upotrebu.
Možda je filter pogrešno postavljen. Probajte da namestite filter u ležište na njegovom držaču.
Nakon što ste sledeli uputstva za aktiviranje aparata navedena u uputstvu za upotrebu, proverite da li utičnica radi tako što ćete povezati neki drugi aparat. Ako još uvek ne radi, nemojte rastavljati ili popravljati aparat samostalno i odnesite ga u ovlašćeni servis.
Proverite sledeće elemente:
• Baza za punjenje ne sme stajati na tepihu.
• Baza za punjenje ne sme biti izložena sunčevoj svetlosti ili se nalaziti blizu izvora toplote.
• Slobodni prostor s bočne strane i ispred stanice za punjenje je u skladu sa uputstvima u uputstvu za upotrebu. Ako nije, pomerite bazu za punjenje ili predmete koji smetaju.
• Da li je okrugli utikač pravilno povezan sa bazom za punjenje? Ako nije, priključite okrugli utikač punjača na bazu za punjenje.
• Da li je kabl punjača povezan na električno napajanje? Ako nije, povežite punjač na električno napajanje.
• Da li se baza za punjenje nalazi blizu nekog predmeta? Ako se nalazi, udaljite predmete od baze za punjenje.
• Da li se terminali baze za punjenje nalaze blizu nekog predmeta? Ako se nalaze, udaljite sve predmete od terminala baze za punjenje.
• Da li je baza za punjenje deaktivirana (crvena led lampica za napajanje „power“)? Ako jeste, aktivirajte bazu za punjenje tako što ćete je povezati na električno napajanje.
• Ako postoji virtuelna barijera, da li je udaljena od baze za punjenje (više od 3 m)? Ako je virtuelna barijera instalirana u blizini baze, signal virtuelne barijere blokira stanicu za punjenje i robot se neće moći vratiti na to mesto.

Ako robot još uvek ne može naći bazu za punjenje nakon što ste proverili ove elemente, neka proveru izvrši ovlašćeni servis za popravku usisivača.
Prvo provjerite da li je robot povezan na vašu Wi-Fi mrežu tako što ćete ga izvaditi iz stanice i triput pritisnuti glavno dugme. Robot bi onda trebalo da treperi zeleno ili crveno.

Ako robot treperi crveno, znači da više nije povezan sa vašim prijemnikom interneta. Provjerite internet vezu svog prijemnika. Ako je veza uspostavljena, ponovno pokrenite robot pritiskom na dugme u trajanju od 3 sekunde da ga isključite, a zatim pritisnite dugme u trajanju od 3 sekunde da ga uključite. Zatim sačekajte dva minuta da se proizvod poveže.
Ako se nakon dva minuta robot ne poveže, možete ponoviti postupak konfiguracije tako što ćete:
• resetovati robot: isključite robot pritiskom na glavno dugme u trajanju od tri sekunde. Zatim pritisnite glavno dugme dok ne čujete dvostruki zvučni signal.
• izbrisati proizvod iz aplikacije da obavite drugo uparivanje: idite u postavke i pritisnite „Delete product“ (Izbriši proizvod) u detaljima robota.

Ako robot treperi zeleno, znači da je sada povezan.
Prvo isključite robot pritiskom na njegovo glavno dugme u trajanju od tri sekunde dok je robot uključen.
Robot se zatim može resetovati pritiskom na glavno dugme u trajanju od 20 sekundi dok je robot isključen. Ako je postupak uspješno izveden, začuće se dvostruki zvučni signal.
To je normalno zato što ste povezani s proizvodom koji nije povezan s internetom.
Na nekim pametnim telefonima možete nakon povezivanja proizvoda s Wi-Fi mrežom videti poruku koja traži potvrdu da želite ostati na toj mreži koja nije povezana s internetom. Da bi povezivanje bilo uspešno, morate odgovoriti želite li da se ipak povežete na tu mrežu.
Ne, ovaj aparat je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Da, senzori robotskog usisivača ne zahtevaju svetlost da bi radili tokom čišćenja.
Robotski usisivač je efikasan na tvrdim podovima, kao što su pločice, parket, laminat, vinil i prostirke ne deblje od 1,5 cm.
Da, preporučljivo je robotski usisivač koristiti za održavanje čistoće, ali i dalje ima površina na kojima robotski usisivač nije tako efikasan kao klasični usisivači.
Da, možete isplanirati jednokratan rad ili podesiti funkciju svakodnevnog čišćenja putem aplikacije za mobilne telefone.
Robot je ograničen na jedan program dnevno da bi se osiguralo optimalno čišćenje svih dostupnih prostorija.
Da. Robot će preći u režim mirovanja kad se potpuno napuni.
Da, robot će se automatski vratiti do svoje baze za punjenje kad se baterija skoro isprazni tokom čišćenja.
Po završetku punjenja, usisivač ponovo započinje proces čišćenja.
Zato što robot nije započeo kretanje od baze za punjenje: pošto se robot vraća na početnu tačku, vratiće se tamo gde je počeo da usisava u režimu Spot (Tačka).
Vaš aparat sadrži vredne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati. Odnesite ga u lokalni centar za prikupljanje otpada.
Ako mislite da jedan deo nedostaje, pozovite Centar za potrošačke usluge, a mi ćemo vam pomoći da pronađete odgovarajuće rešenje.
Idite u odeljak „Dodaci“ na veb lokaciji da biste jednostavno pronašli sve što vam je potrebno za proizvod.
Pronađite detaljnije informacije u odeljku Garancija na Internet stranici.
Virtuelnu barijeru koristite kada želite da ograničite robot usisivaču zonu čišćenja.
Robot usisivač ima 3 režima rada: Nečujno, normalno i pojačano.
Možete aktivirati različite režima rada i putem mobilne aplikacije.
Da, senzori robota prepoznaju prostirke na podovima i robot se automatski prebacuje na režim „Boost“ (Pojačano).
Za punjenje prazne baterije potrebno je 6 sati.
Da bi vaš pametni telefon mogao da detektuje Wi-Fi mreže oko vas, aplikaciji je potrebna dozvola za lokaciju koju traži Google.
Ako ne date tu dozvolu, vaš pametni telefon neće moći da pronađe proizvod i neće moći da nastavi s uparivanjem.
Ove informacije neće biti korišćene niti sačuvane.